موقع بنزین زدن مراقب باشید پول هوا را ندهید!

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، برای زدن بنزین شما باید سعی کنید سرعت را کم کنید چرا که بیشتر شلنگ‌های پمپ‌های بنزین مجهز به سیستم برگرداندن بخار هستند و زمانی که سریع بنزین زده یا دستگیره را تا انتها فشار می‌دهید بخشی از بنزین دوباره بخار می‌شود.

در این شرایط با سیستم برگرداندن یا بازگشت، این بخار مکیده می‌شود و دوباره وارد و برگرداننده خواهد شد.

بدین طریق بخشی از شماره‌هایی که پمپ نشان می‌دهد بنزین نیست بلکه بخار بنزین است که برای شما شماره می‌اندازد و باید هزینه آن را پرداخت کنید. /میزان

این خبر موقع بنزین زدن مراقب باشید پول هوا را ندهید! اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)