پخش ماهواره از شبکه ۳، حین ارتباط مستقیم با مشهد! + فیلم

این خبر پخش ماهواره از شبکه ۳، حین ارتباط مستقیم با مشهد! + فیلم اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.