مناطق ویژه برای فروش مواد مخدر در پارک برلین

یورونیوز: مدیر جدید پارک برلین با ترسیم خطوط صورتی در مناطقی از این پارک، بخش‌هایی ویژه برای فروشندگان مواد مخدر در نظر گرفته است.

هدف از چنین اقدامی ممانعت از رویارویی بین مصرف‌‌کنندگان مواد مخدر و بازدید کنندگان از پارک بویژه والدین و کودکانشان عنوان شده است.

در پی اقدام چنگیز دمیرچی مدیر پارک گلریتزا برلین، احزاب اپوزیسیون و گروههای از مردم این تصمیم را به شدت محکوم کردند. آنها می گویند که این اقدام به معنای آنست که اجازه دهیم جرایم سازمان یافته بطور علنی وجود داشته باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)