قیمت حاشیه بازار محصولات سایپا و ایران خودرو ۹۸/۲/۲

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، براساس مشاهدات میدانی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات خود را به روز کرده و نرخ برخی محصولاتشان با افزایش همراه شده است.

1

این خبر قیمت حاشیه بازار محصولات سایپا و ایران خودرو ۹۸/۲/۲ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.