نخستین تصویر از شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، نخستین تصاویر از شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را مشاهده می کنید که از میان شهدای سپاه، تاکنون ۶ نفر متعلق به شهر درچه اصفهان هستند.

اسامی برخی از این شهدا عبارتند از؛ ابوذر براتی، یحیی براتی، ابراهیم براتی، احمد براتی، تقی مهرابی، مهدی اسحاقیان که سه نفر از این شهدا فرزند شهید هستند.

حادثه

کشف سرنخ‌هایی از عوامل‌حادثه‌تروریستی چابهار

این خبر نخستین تصویر از شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.