روزیاتو: حذف صفر از واحد پول ملی؛ نمونه های اتفاق افتاده و نتایج آن ها

کمتر پیش می آید که اقتصاد یک کشور به طور گسترده نابود شود به نحوی که تورم افسار گسیخته یا ابرتورم (Hyperinflation) را در پی داشته باشد. در نتیجه ابرتورم، واحد پولی یک کشور در مدت کوتاهی ارزش و اعتبار خود را از دست داده و مقامات کشورها راهی جز تغییر آن از تغییر حذف صفر یا جایگزین کردن آن با یک واحد پولی دیگر نمی بینند. این مشکل اقتصادی در نتیجه مناقشات سیاسی، نظامی یا اقتصادی رخ می دهد که در نهایت با سقوط ارزش پول ملی همراه است.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: حذف صفر از واحد پول ملی؛ نمونه های اتفاق افتاده و نتایج آن ها appeared first on دیجیاتو.