نصب بخاری روی مینی‌بوس!

در تصویر راه حل خطرناک و عجیب یک راننده مینی بوس را برای گرم کردن فضای داخل خودرویش می بینید.